Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου του 1ουΔημοτικού  Σχολείου Καστοριάς
ΠΡΟΣ :
1.Μέλη του συλλόγου διδασκόντων του Σχολείου
2.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου
3.κ.Στυλιάδη  Δημήτριο Πρόεδρο Α/θμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καστοριάς
ΣΧΕΤ. : 1. Ν.1566/1985 Άρθρο 51 («Σχολικά συμβούλια»)
               2. Υ.Α. Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16.10.2002, Άρθρο 32
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στο Γραφείο της Δ/νσης του σχολείου μας στις  14.10.2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., για να λάβετε μέρος στην τακτική  συνεδρίαση  του Σχολικού συμβουλίου του 1ου Δημοτικού σχολείου Καστοριάς.
Θέματα ημερήσιας διάταξης :    
1.      Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο
2.      Τρόποι αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών
3.      Εξασφάλιση της υγιεινής των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος
4.      Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.    
Ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου - Δ/ντής του 1ου Δημ. Σχ. Καστοριάς, Ταβελάρης Σωτήριος
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου