Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές στην Α΄ Τάξη του Σχολείου μας, τη φετινή σχολική χρονιά, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 2.6.2012 έως και την Παρασκευή 20.6.2014 – στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
« Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου»
Τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής :
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)*
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
και
στ.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ*
 
            *Αυτά τα δυο έντυπα τα προμηθεύεστε από το Σχολείο
 Ο Διευθυντής του Σχολείου : Ταβελάρης  Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου