Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου του 1ουΔημ.Σχολείου Καστοριάς

ΠΡΟΣ:
Μέλη του Σχολικού Συμβουλίου του 1ου Δημοτικού Σχολείο Καστοριάς (Συλλόγο διδασκόντων, Δ.Σ. Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων, Πρόεδρο Α/θμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καστοριάς)
Επικουρική παρουσία – Πρόσκληση :
1.      κ. Χατζησυμεωνίδη Εμμανουήλ Δήμαρχο Καστοριάς
2.      κ. Μασλάρη Γεώργιο Διευθυντή Π.Ε. Καστοριάς
3.      κ. Καζνταρίδου Αλίκη Σχολ.Σύμβ. 1ης Εκπ.Περ. Ν. Καστοριάς – Σχολικούς Συμβούλoυς.
4.      κ.Λιόγανου Ουρανία εκπρόσωπο αποφοίτων 1969
5.    κ.Σοχώπουλο Αναστάσιο – ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε
Σύμφωνα με την Α.Π.18236/29.5.2014 Σύμβαση μεταξύ του κ.Σωχόπουλου Α.(ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.) και του Δημάρχου Καστοριάς κ.Χατζησυμεωνίδη Ε. (Διαύγεια : ΑΔΑ:ΒΙΙ9ΩΕΥ-9ΣΕ), από 29.5.2014 έχει γίνει έναρξη εργασιών αποκατάστασης του υπάρχοντος διδακτηρίου μας με διάρκεια εκτέλεσης του έργου 521 μέρες (δηλαδή έως 31.10.2015).
Για το λόγο αυτό :
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στο Γραφείο της Δνσης του σχολείου μας στις 5.6.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ., για να λάβετε μέρος στην έκτακτη συνεδρίαση  του Σχολικού συμβουλίου του 1ου 8/Θ Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Καστοριάς.
Θέματα ημερήσιας διάταξης :    
Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου
a.       Μεταστέγαση στο «νέο» χώρο του πρώην 1ου Γυμνασίου Καστοριάς
b.      Εργασίες στο «νέο» χώρο – προσωρινής - λειτουργίας του Σχολείου μας (Αναγκαίες και άλλες)
c.       Μεταφορά υλικού από το σημερινό διδακτήριο στο «νέο» (αναγκαίο υλικό για τη διδακτική λειτουργία, υλικό που χρειάζεται ασφάλεια, άλλο υλικό)
d.      Τρόπος μεταφοράς του υλικού
e.       Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων του «νέου» διδακτηρίου μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
f.       Πρόταση δημιουργίας «Σχολικού Μουσείου» - μια πρωτοβουλία των απόφοιτων του έτους 1969 με εκπρόσωπό τους την κ.Λιόγανου Ουρανία (Επιστολή) - με το υπάρχον παλαιό υλικό του Σχολείου.
g.      Χώρος αποθήκευσης του άλλου υλικού (παλαιού υλικού – με σκοπό τη δημιουργία «Σχολικού Μουσείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», ….
h.      Χρονοδιάγραμμα ενεργειών
Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Ο Δ/ντής του 1ου 8/Θ Ολοήμ. Δημ.Σχολείου Καστοριάς
και Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου : Ταβελάρης Σωτήριος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου