Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου του 1ουΔημοτικού  
                Σχολείου Καστοριάς
ΣΧΕΤ. : 1. Ν.1566/1985 Άρθρο 51 («Σχολικά συμβούλια»)
         2. Υ.Α. Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16.10.2002, Άρθρο 32

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στο Γραφείο της Δ/νσης του σχολείου μας στις  20.2.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 μ.μ., για να λάβετε μέρος στην τακτική  συνεδρίαση  του Σχολικού συμβουλίου του 1ου Δημοτικού σχολείου Καστοριάς.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :          

1.      Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο
2.      Τρόποι αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών
3.      Εξασφάλιση της υγιεινής των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος
4.      Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.    

Ο Δ/ντής του 1ου Δημ. Σχ. Καστοριάς
Πρόεδρος
του Σχολικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου