Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Δικαιολογητικά εγγραφής - Α΄ Τάξη Δημοτικού

1ο 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές στην Α΄ Τάξη του Σχολείου μας θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 1.6.2012 έως και την Πέμπτη 21.6.2012.
« Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου»
Τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής :
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.
στ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.6/261 /44789   /Γ1/23.4.2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με «ΘΕΜΑ : Κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2012-2013», Σχετικό έγγραφο: 43340/18-4-2012
«Σας ενημερώνουμε ότι, το πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης που απαιτείται για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο, καθώς και τα πιστοποιητικά καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης, που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2012-2013 μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 16608/ 11-4-2012 έγγραφο του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο. Επίσης, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ, με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται στους Ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας (μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού-184 ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφ/νων) και στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό, για δωρεάν εξέταση και χορήγηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων υγείας, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.).»


Ο Διευθυντής του Σχολείου
Ταβελάρης Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου